Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

(POZOR tovar na výmenu, vrátenie alebo reklamáciu posielajte na korešpondenčnú adresu M&M holding Trenčín, s.r.o. Obchodná 2506, Trenčianska Turná 913 21, ak pošlete na adresu sídla firmy - fakturačnej adresy uvedenej na faktúre, proces sa môže značne predĺžiť alebo vo výnimočné situácii vrátiť zásielka ako neprevzatá!)

Pri odstúpení od zmluvy (do14 dní od prevzatia objednávky) zašlite prosím tovar spolu s FORMULÁROM NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY DOSTUPNÝM TU podľa podmienok stanovenyých v bode 7 obchodných podmienok nakupovania na stránke Oblecsi.sk 

Zásielky na odstúpenie od zmluvy odporúčame zaslať poistené, minimálne ako doporučený list. Neodporúčame posielať obyčajnou listovou zásielkou! Za prípadnú stratu, poškodenia počas dopravy a nedoručenie nenesieme zodpovednosť.

Reklamácie

V prípade reklamácie prosím postupujte podľa bodu 8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE obchodných podmienok nakupovania na stránke Oblecsi.sk

(POZOR tovar na výmenu, vrátenie alebo reklamáciu posielajte na korešpondenčnú adresu M&M holding Trenčín, s.r.o. Obchodná 2506, Trenčianska Turná 913 21, ak pošlete na adresu sídla firmy - fakturačnej adresy uvedenej na faktúre, proces sa môže značne predĺžiť alebo vo výnimočné situácii vrátiť zásielka ako neprevzatá!) 

Prihlásenie